என் நண்பன் இருக்கும் போதே அவனுக்கு தெறியாமல் அவள் அம்மா புடவை பாவடையை தூக்கி அவள் கூதியை எனக்கு காண்பித்தாள்